Prevence rizikového chování

Prevenci rizikového chování uskutečňujeme na základě Preventivního programu školy, který je v souladu s ŠVP.
 

Standardní činnosti školního metodika prevence stanovuje
Vyhláška č_72.

Metodik prevence Mgr. Oldřiška Verbíková  - konzultační hodiny v útery  13.15 - 14.00 hod. (prosím nahlásit se předem na e-mail verbikova@zspolackova.cz)

 
Příloha - Stadia sikanovani.pdf
 
 
FÓRUM PRO PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Den Třída Vyučovací hodina Název programu
20. 2. 2018
úterý
6. A 1. + 2. Prevence kyberšikany
6. B 3. + 4.
22. 2. 2018
čtvrtek
5. A 1. + 2. Porozumění a tolerance k odlišným kulturám
5. B 3. + 4.
27. 2. 2018
úterý
4. A 1. + 2. Prevence násilí
4. B 3. + 4.
7. A 5. + 6. Odmítání předsudků a stereotypů


PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 - 2018

Datum Třída Vyučovací hodina Název programu
18. 1. 2018
čtvrtek
2. B 1. + 2. Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi
2. C 3. + 4.
19. 1. 2018
pátek
4. B 1. + 2. Spolupracující třída
4. A 3. + 4.
23. 1. 2018
úterý
3. A 1. + 2. Je nám spolu dobře
3. C 3. + 4.
25. 1. 2018
čtvrtek
3. D 1. + 2. Je nám spolu dobře
3. B 3. + 4. Spolupracující třída
29. 1. 2018
pondělí
5. A 1. + 2. Jak se nestát závislým na počítači
8. A 3. + 4. Prožitkové zmapování rolí
30. 1. 2018
úterý
9. B 1. + 2. Kluci - holky - láska
8. A 3. + 4. Prožitkové zmapování rolí


Datum Třída Vyučovací hodina Název programu
29. 11. 2017
středa
6. B chlapci 2. + 3. Problémy v dospívání
6. A + B děvčata 4. + 5. Problémy v dospívání
6. 12. 2017
středa
7. A 1. + 2. Závislost na návykových látkách
8. A 3. + 4. Závislost na návykových látkách
8. 12. 2017
pátek
6. A 1. + 2. Marihuana
6. B 3. + 4. Marihuana
15. 12. 2017
pátek
7. A 5. + 6. Než užiješ alkohol, užij svůj mozek
19. 12. 2017
úterý
4. A 1. + 2. Nekuřátka
4. B 3. + 4. Nekuřátka
19. 1. 2018
pátek
6. B 1. + 2. Alkohol


„Preventivní vlak“

19. 9. 2017 od 12.00 hod.  - 9. A
21. 9. 2017  od 12.00 hod.  - 9. B

Preventivně-bezpečností akce, kterou každoročně pořádají České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Policie ČR a ČD Cargo.  Jejím cílem je ukázat dětem nebezpečnost nerozvážného a hazardního chování na železnici.

Více o akci najdete na: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/bezpecnost-na-zeleznici/preventivni-vlak/-5509/


  „Život bez závislostí“
Bc. Karolína Horáčková 

Datum 1. + 2. vyuč. hodina 3 + 4. vyuč. hodina 5. vyuč. hodina
22. 9. pá 5. B 1. B x
25. 9. po 7. A 5. B x
26. 9. út 1. A 7. A x
 
2. 10. po 6. A 6. B x
3. 10. út 6. A 6. B 6. B
1. třídy „Chovám se bezpečně“
5. B „Třída a třídní - jeden tým“
6. A, B „Jsem, jaký jsem“
7. A „Nenechám se vyprovokovat“

 

MĚSTSKÁ POLICIE HM PRAHA - ODDĚLENÍ PREVENCE

Ø  SKUPINA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ – ved. Bc. Zdeněk Bartoš

PROGRAMY ZAČÍNAJÍ TŘETÍ VYUČOVACÍ HODINU A TRVAJÍ 45 MINUT

 1. stupeň

11. 10. 2017 středa 1. A, B, 5. A, B
12. 10. 2017 čtvrtek 2. A, B, 4. A, B
13. 10. 2017 pátek 2. C, D, přípravná třída
16. 10. 2017 pondělí 3. A, B, C, D

 2. stupeň

22. 1. 2018 pondělí 6. A, B  
23. 1. 2018 úterý 7. A  
24. 1. 2018 středa 8. A  
25. 1. 2018 čtvrtek 9. A
26. 1. 2018 pátek 9. B

Témata:

1. třídy  - Malý Péťa sám doma   (pohádka o klukovi, který zůstal sám doma – rozbor příběhu)

2. třídy  -  Bezpečné chování – sám venku   (nebezpečný dospělák, nebezpečné předměty, příběh se špatným koncem, bezpečná vzdálenost, jak se chovat sám doma – scénka)

3. třídy -  Bezpečné chování – nebezpečné situace   (scénky se zapojením dětí, kontakt s cizím člověkem, zvonky – vstupní dveře, napadení cizím psem, použitá injekční stříkačka)

4. třídy -  Bezpečné chování – rekapitulace znalostí    (test, který se týká všech znalostí za uplynulé 3 roky – následuje vyhodnocení a opakování nejasných témat)

5. třídy - Bezpečné chování v elektronickém světě I.   (komunikace přes internet, poskytování osob. údajů, poskytování textů, videí, obrázků, atd.)

6. ročník   Bezpečné chování v elektronickém světě II.  (sociální sítě, viry, červi, spam, hoax, atd.)

7. ročník   Kyberšikana

Osmé a deváté třídy jsou rozděleny na děvčata a chlapce a program trvá dvě vyučovací hodiny.

8. ročník   Autorská práva a Internet – program pro chlapce
                  Domácí násilí   (problematika vztahů, pohlavní zneužití atd – program pro dívky)

9. ročník   Partnerské násílí   (formy  a specifika domácího násilí, charakteristika násilných a ohrožených osob, řešení situací - program pro chlapce)
                 Jak se nestát obětí znásilnění  (nebezpečí číhající na dívky venku, diskotéky, pozdní návrat domů, nebezpečné známosti.- program pro dívky)

Ø  SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY – ved. Bc. Michal Petr

6. 10. 2017 pátek
3. vyuč. hod. 5. A, B Drogy I. (tabákové výrobky, alkohol, léky)
4. vyuč. hod. 6. A, B Šikana a násilí v dětských kolektivech

13. 10. 2017 pátek
3. vyuč. hod. 7. A Kriminalita dětí I. (jednání, odpovědnost, následek)
  9. A, B Základy právního vědomí I. (zákony v souvislostech:trestní zákoník, řád...) (2 vyučovací hodiny)
4. vyuč. hod. 8. A Drogy II. - drogy a zákon (zneužívání omamných a psychotropních látek)

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budovy.

Do přípravných tříd lze umisťovat pouze děti s odkladem povinné školní docházky.
(od 1.9.2017 došlo ke změně - přípravné třídy upravuje § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.).

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 14  > >>

19. - 25. 2. 2018 probíhá lyžařský kurs. Informace po dnech sledujte zde.
Jídelna

<< <  Stránka 2 z 2

Stravné za září zaplaťte nejpozději do 4. 9. 2017.

Od 4. 9. do 15. 9. 2017 se bude vařit pouze jedno jídlo.
Od 18. 9. 2017 budou připravována dvě jídla.

Stravné na další měsíce uhrazujte vždy nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Února 2018
PoÚtStČtSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Anketa