Školní akce


Školní rok 2019/2020


Svatováclavské vítání podzimu

Již tradiční akce proběhla letos v trochu pozměněné režii. Dvojice účastníků absolvovaly celkem sedm rozličných disciplín (lyže na suchu, překážková dráha, navíjení lana, pexeso, hod víčkem, stavba hradby, netradiční běhy), po nichž se dostaly do cíle, kde mohly získat odměnu. Kromě toho byl připraven výtvarný koutek.
Počasí zpočátku zahrozilo, ale pak bylo docela pěkně. Každý účastník akce dostal porci výtečné gulášové polévky, kterou připravila školní kuchyně.Více fotografií zde.

Den klobouků a brýlí

S létem jsme se rozloučili při dni klobouků a brýlí. O velké přestávce jsme se sešli ve vestibulu a přešli před školu, kde jsme létu zamávali.
Více fotografií zde.


Školní rok 2018/2019


Rozloučení s devítkou

Jako rozloučení s odcházejícími žáky deváteho ročníku se konal slavnostní oběd a po něm setkání s učiteli. Poslední školní den prošla devítka celou školou a rozloučili se s ní ostatní žáci.Více fotografií zde.

Happyáda

Dopoledne 26. 6. 2019 byla na školním hřišti uspořádána sportovní soutěž Happyáda. Žactvo 1. stupně bylo rozděleno do 32 družstev, každé z nich mělo svého kapitána z 2. stupně. Družstva soutěžila v 6 disciplínách. Na závěr byly vyhlášeny výsledky v jednotlivých sportech i celkově:

Disciplína Vítězné družstvo
1. Běh 50 m 15
2. Hod medicimbalem 12
3. Opičí dráha 15
4. Koloběžka 39
5. Trojskok 34
6. Štafeta 7
Celkové vítězství 7

Více fotografií zde.

Den pro děti

25. 6. se na školním hřišti konal druhý ročník Dne pro děti. Při zahájení celá škola zatleskala dětem, které paní ředitelka odměnila za výborné výsledky.
Hlavní atrakcí byl vodní zorbing, zájmu neušly ani fotbalové aktivity nebo malování na obličej.
Odpoledne bylo hřiště otevřeno široké veřejnosti.

Více fotografií zde.

Sázení rododendronu

24. června navázali letošní deváťáci na ty loňské a vysadili před školou další rododendron.
Více fotografií zde

Sněhurka a sedm trpaslíků

10. 6. 2019 uspořádal divadelní kroužek představení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Na vystoupení se přišli podívat i rodiče. Všem se hra velmi líbila.

Více fotografií zde

Čarodějnické odpoledne

Tradiční akce proběhla letos netradičním způsobem. Deštivé počasí zapříčinilo, že čarodějnice a čarodějové se slétli přímo do školní budovy, kde probíhaly různé zábavné disciplíny.
Slet byl zakončen vyhodnocením kostýmů.


Více fotografií zde

Zápas v přehazované

17. dubna 2019 se střetlo družstvo žáků 9. třídy s družstvem učitelů v přehazované. Zápasu přihlíželo početné obecenstvo, které fandilo střídavě oběma družstvům a především dobrému sportu.
Zápas nakonec skončil vítězstvím učitelů v poměru 2:1 na sety, ale důležitější byl dokonalý sportovní zážitek.

Více fotografií zde

Velikonoční jarmark

se konal 16. dubna 2019.
Nejprve začala venkovní část, kde třída 4. A před Českou spořitelnou předvedla, co se naučila v projektu Abeceda peněz.
Od 16 hodiny začali do budovy školy přicházet rodiče. Procházeli přízemím a prvním patrem, kde byly na chodbách i ve třídách připraveny výrobky jednotlivých tříd. Plánované dvě hodiny rychle uběhly, uklidili jsme pár zbylých věcí a odešli domů.
Část utržených peněz využijí třídy na školách v přírodě, část věnují na nákup pódia.

Více fotografií zde

Noc s Andersenem

Jako každoročně proběhla 29. 3. 2019 „Noc s Andersenem“. Prvňáčkové byli za přítomnosti paní ředitelky pasováni na „čtenáře“. Navštívila nás paní spisovatelka Tereza Boehmová, která přečetla úryvky ze svých knih.Více fotografií zde

Masopust

27. 2. 2019 prošel školou masopustní průvod.
Během čtvrté hodiny se pak děti z nulté, prvních, druhých a třetích tříd sešly v tělocvičně a předvedly své masky.Více fotografií zde

Šípková Růženka

21. 1. 2019 uspořádal divadelní kroužek představení pohádky Šípková Růženka. Na vystoupení se přišli podívat i rodiče. Všem se hra velmi líbila.

Více fotografií zde

Druháci v televizi

Dne 19. prosince navštívily třídy 2. A a 2. B Českou televizi

Více fotografií zde

Zpívání koled

Jako každý rok i letos jsme se během předvánočního týdne scházeli, abychom si zazpívali koledy.


Divadlo Spejbla a Hurvínka

Dne 6. prosince navštívily třídy 0. A, 2. A a 2. B divadlo Spejbla a Hurvínka.

Více fotografií zde

Mikuláš ve škole

Dne 5. prosince opět zavítal do školy Mikuláš. S doprovodem anděla a čertů navštívil tentokrát všechny třídy. Hodné děti dostaly sladkou nadílku, ty zapsané v knize hříchů musely slíbit, že se polepší.Více fotografií zde

Den čepic a šál

Příchod zimy jsme si připomněli dnem čepic a šál. Po korzu v přízemí jsme přešli do tělocvičny.
Více fotografií zde

Adventní jarmark

Tradiční akce se konala v přízemí a prvním patře školy. Třídy a chodby se změnily v prodejní stánky, kde jednotlivé třídy prezentovaly své výrobky a nápady.
Ve vestibulu školy byla uspořádána dražba. Výrobky do dražby, jejíž výtěžek bude základem pro pódium, vyrobila paní asistenta Lucie Trajboldová. Zakoupením jejích adventních věnců, výborných perníčků a zejména úžasné perníkové chaloupky se dosáhlo částky 7. 150,- Kč.
Během jarmarku proběhla rovněž sbírka pro akci Děti dětem.Více fotografií zde

Návštěva hasiče

V úterý 13. 11. přijal pozvání do křesla pro hosta Mgr. Petr Vodička - člen hasičského záchranného sboru s mnohaletou praxí jak z akcí v ČR, tak ze zahraničních misí. Žákům deváté třídy přiblížil, s čím se hasiči při výkonu své profese potýkají a jaká kritéria musejí splňovat uchazeči.
Kůň pro sv. Martina

Školní parlament vyhlásil jako jeden z Poláčkových fórů úkol vytvořit koně pro sv. Martina. Jednotlivé výtvory tříd byly posouzeny a jako nejlepší byly vyhodnoceny následující:


Lampionový průvod

12. listopadu se konal již tradiční lampionový průvod okolo školy. Překvapila nás velká účast dětí i jejich rodičů. Společně jsme se prošli okolím školy.
Více fotografií zde

Abeceda peněz

4. A a 4. C se zapojí do programu České spořitelny Abeceda peněz, ve kterém si děti interaktivní a hravou formou osvojí nejen základní finanční pojmy, ale mohou si vyzkoušet v praxi třeba sestavit rozpočet. Poznají hodnotu peněz i rizika hospodaření s nimi. Uvědomí si, že peníze se musí vydělat.

Více zde.

Halloween

začal přehlídkou kostýmů o hlavní přestávce.
Večer pak šesťáci připravili pro prvňáky strašidelnou hru ve tmavé škole.


Více fotografií zde

100 let republiky

jsme oslavili nejprve tím, že jsme přišli oblečeni do bílé, modré a červené.
Následoval projektový den, při kterém si každá třída vybrala nějaké téma, které zpracovala a předvedla návštěvám - ostatním třídám.Více fotografií zde

Svatováclavské vítání podzimu

Letošní podzim jsme přivítali 26. září akcí na školním hřišti. Pro děti byly připraveny různé soutěže, osmáci přichystali občerstvení.
Na závěr byl vyhlášen vítěz soutěže draků. Sladké odměny přišel předat sám kníže Václav.Více fotografií zde

Den klobouků

24. září se konal Den klobouků. Zúčastnila se většina žáku i učitelů. I přes ne úplně příznivé počasí jsme se vydali před školu.
Více fotografií zde.

První školní den

3. září 2018 byl první školní den pro žáky 0. A, 1. A a 1. B. Všichni se i se svými rodiči sešli v 8,15 před školou. Paní ředitelka jim představila jejich třídní učitelky a pak již poprvé zasedli do školních lavic.

HODNĚ ŠTĚSTÍ VE ŠKOLE!


Školní rok 2017/2018


Happyáda

Dopoledne 27. 6. 2018 byla na školním hřišti uspořádána sportovní soutěž Happyáda. Žactvo 1. stupně bylo rozděleno do 42 družstev, každé z nich mělo svého kapitána z 2. stupně. Družstva soutěžila v 8 disciplínách. Na závěr byly vyhlášeny výsledky v jednotlivých sportech i celkově:

Disciplína Vítězné družstvo
1. Běh 50 m 11
2. Hod medicimbalem 13
3. Opičí dráha 18
4. Koloběžka 2
5. Hod na přesnost 26
6. Čtyřskok 34
7. Kop na přesnost 11
8. Štafeta 17
Celkové vítězství 13

Více fotografií zde.

Den dětí

26. 6. se na školním hřišti konal Den dětí. Program zahájila paní ředitelka, která odměnila děti, které ve školním roce dělaly více, než musely.
Hlavní atrakcí byla vodní skluzavka, ale pozornost přitahoval i skákací hrad, fotbalové aktivity nebo malování na obličej.
Odpoledne bylo hřiště otevřeno široké veřejnosti.

Více fotografií zde.

Sázení rododendronů

Dne 25. 6. 2018 byla založena tradice, podle které vždy každá odcházející třída vysadí před školou rododendron. Se školním rokem 2017/18 končí 9. A a 9. B, proto byly vysazeny rododendrony dva.

Poznávací zájezd do Anglie

Ve dnech 3. - 8. 6. 2018 vyjelo 25 žáků a žákyň z devátých (8), osmé (15) a sedmé (2) třídy se dvěma vyučujícími do Anglie. Na programu byla prohlídka Londýna, Windsoru, Stonehenge, Salisbury, Oxfordu a studia, kde se natáčel Harry Potter.
Cestovali jsme autobusem, ubytováni jsme byli v rodinách. Po celou dobu zájezdu se o nás starala průvodkyně.
Zájezd proběhl bez problémů (dokonce jsme ani nezmokli).
Více fotografií zde.

Ozdravné pobyty

V týdnu 21. - 25. 5. 2018 proběhly ozdravné pobyty tříd prvního stupně:

2. C a 5. B - Javor, Jizerské hory
Moc jsme si užili krásy Jizerských hor nedaleko Jablonce nad Nisou. Počasí nám přálo, takže máme nespočet krásných vzpomínek a zážitků. Doufáme, že příští rok vyrazíme zase.

Více fotografií zde.


2. A, 3. B, 3. C, 4. A a 4. B - Strážné, Krkonoše


3. A a 3. D - Rudolfov, Jizerské horyVíce fotografií zde.
Čarodějnické odpoledne

25. 4. 2018 se na školní hřiště sletělo hejno čarodějů a čarodějnic z širokého okolí. Byly pro ně připraveny pravé čarodějnické atrakce. O občerstvení se postarali deváťáci. Na závěr byla zvolena nejlepší maska.Více fotografií zde.


Návštěva školy po 50 letech

13. 4. 2018 školu navštívili žáci, kteří končili ve školním roce 1967/1968, tedy před 50 lety. Pan školník je provedl budovou a bývalí žáci ocenili pokrok, jaký škola od jejich odchodu učinila.

Poláčkova písnička

Soutěž ve zpěvu se konala 9. dubna 2018 ve 2. A. Následující den převzali odměnu vítězové všech kategorií.
Den naruby

proběhl 27. března. Žáci převzali místa učitelů a vyzkoušeli si, jaké to je. Některé paní učitelky vzaly roli žáků velmi vážně.Příprava na Velikonoce

probíhala od 19. do 22. března. Třídy zdobily vajíčka nebo připravovaly velikonoční dobroty. Všem se práce podařila.Zdravá pětka

Od 5. do 16. března probíhal ve škole projekt Zdravá pětka (více o projektu zde). Jednotlivé třídy absolvovaly dvouhodinové bloky vedené školenými lektory. Pro první stupeň je jednalo o Školu Zdravé 5, pro druhý Párty se Zdravou 5.
15. a 16. března se ve třídách uskutečnil projektový den, v rámci kterého děti prezentovaly vědomosti, které získaly díky projektu.
Jedna z prezentací 9.A:


Fotografie zde.
Dne 21. března o hlavní přestávce byly vyhodnoceny nejlepší projekty za první a druhý stupeň. Fotografie zde.

Lyžařský kurs

19. - 25. února 2018
Penzion Javorka, Monínec 7, Sedlec - Prčice, 257 91, tel. 778 492 813 (pouze v nutných případech). Více o areálu zde.

Sledujte zprávy z kursu po dnech.

Recitační soutěž

Ve středu 14. 2. 2018 proběhla recitační soutěž prvního stupně. Výsledky:

kategorie 0. - 2. ročník:
1. místo: Sára Obadalová 1.A
2. místo: Jasmína Kotyková 1.B
3. místo: Kryštof Kašpárek 2.A
Zvláštní ocenění pro přednes Johany Vlčkové z 0.A

kategorie 3. - 5. ročník
1. místo: Nela Svobodová 3.C
2. místo: Johana Kališová 4.B
3. místo: Jakub Bednář 4.A
Zvláštní ocenění pro společný přednes - rozhovor - Adéla Kasparová, Malika Keraghelová, Daniela Birhanzlová - 5.A

Žáci na prvních třech místech a zvlášť ocenění v obou kategoriích obdrželi drobné odměny.


Zpívání u stromečku

Jako každý rok i letos jsme se během předvánočního týdne scházeli u stromečku, abychom si zazpívali koledy.Mikuláš ve škole

Dne 5. prosince zavítal do školy Mikuláš. S doprovodem andělů a čertů prošel třídy na prvním stupni. Hodné děti dostaly sladkou nadílku, zlobivé musely slíbit, že se polepší.Více fotografií zde

Adventní jarmark

proběhl v jednotlivých třídách dne 29. listopadu.
Na závěr byl vylosován výherce perníkové chaloupky.Více fotografií zde.

Svatováclavské vítání podzimu

Letošní podzim jsme přivítali 26. září akcí na školním hřišti. Pro děti byly připraveny různé soutěže, deváťáci přichystali občerstvení.
Na závěr byl vyhlášen vítěz soutěže draků.Více fotografií zde

Chodník z ulice Rabasova není určen k parkování aut, nemá podloží. Slouží pouze pro pěší.

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz samostatného vstupu do budovy. Rodiče přicházejí do školy pouze přes vrátnici a s vědomím příslušného učitele.

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 37  > >>


proběhne 25. 10. 2019


Stránka 1 z 13  > >>

se konají29. a 30. 10. 2019.Ve dnech31. 10 a 1. 11. 2019následuje ředitelské volno.
V období podzimních prázdnin a ředitelského volnaneprobíhají pronájmy (kromě příměstského tábora).
Jídelna

<< <  Stránka 2 z 2

V období od 17. do 28. 6. 2019 bude připravováno pouze jídlo č. 1.

Od 21. 6. nebudou odhlašovány obědy z důvodu vyrovnání předpisu stravného.

Obědy pro nemocné děti vyzvedávejte do přinesených nádob.

Října 2019
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Anketa