Výuka od 11. 5. 2020

A. Informace k docházce do ZŠ od 11. 5. 2020
(Doporučení vlády, bude se upřesňovat dle nařízení vlády)

 1. Pro 9. třídu budou vypsány konzultační hodiny od 11. 5. 2020
 2. Pro 1. stupeň bude platit docházka od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020
  1. Docházka je nepovinná.
  2. Hlídání žáků je možné do 26. 6. 2020
 3. Celý 2. stupeň pokračuje formou distanční výuky do nahlášeného termínu ukončení výuky dne 26. 6. 2020.

B. Vyhlášení vlády pro základní školy
 1. Docházka na 1. stupni není v žádném případě povinná.
 2. Maximálně 15 žáků ve skupině.
 3. 1 žák v lavici – sedí křížem.
 4. Příchod v rouškách, 2 vlastní roušky na den (zajistí rodina).

Z toho vyplývá pro ZŠ Poláčkova:
I. část - 1. stupeň
Třídní učitelé I. stupně provedou dotazníkové šetření – kolik žáků opravdu nastoupí od 25. 5. 2020 do školy (pokud dítě nebude dopředu přihlášeno, nebude do školy vpuštěno z důvodu limitu žáků a rozdělení žáků do neměnných skupin)
 1. Kolik žáků na dopolední část „výuka“
 2. Kolik žáků na odpolední část „družina“
 3. Ranní družina nebude v provozu.
 4. Kolika žáků se bude týkat docházka do 26. 6. 2020.
Termín nahlášení počtu žáků do 30. 4. 2020
 1. Třídní učitelé rozdělí třídu do počtu 15 - ti žáků.
 2. Jednu skupinu vede třídní učitel, druhou skupinu třídy povedou asistentky, netřídní učitelé, vychovatelé.
 3. Využijeme jazykové a odborné učebny a třídy II. stupně.
 4. Výuka probíhá ve třídě, vede ji jeden učitel.
 5. O přestávkách jsou žáci ve třídě, nevychází na chodbu, na toaletu chodí po jednom a řídí se pokyny příslušného vyučujícího.
 6. Nebude probíhat tělesná výchova.
 7. Příchody do školy budou rozloženy časově a do všech vstupů školy podle skupin žáků.
 8. Pohyb po škole a mimo školu pouze s rouškami.
 9. Přesuny žáků do jiných učeben nebudou – žáci budou celou dobu v jedné učebně.
 10. Výuka bude probíhat dle provizorního rozvrhu.
 11. Provoz školní družiny bude ukončen nejpozději v 16:00 hodin.
 12. Pokud zůstane většina třídy doma, pak třídní učitel bude pokračovat distanční formou. Zbytek žáků bude rozdělen do neměnných skupin s možností docházky do 26. 6. 2020.

Školní jídelna
– předpoklad (zatím nejsou informace od hygienické stanice)

 1. Bude vydávat obědy pouze žákům, kteří budou mít výuku ve škole.
 2. Závazný termín přihlášení obědů do 20. 5. 2020 písemně. (chourova@zspolackova.cz) nebo v objednávkovém systému školní jídelny.
 3. Cizím strávníků se obědy nevydávají.
 4. Vaří se pouze jeden druh jídla.

II. část Všichni žáci
 1. Vysvědčení budou vydávána k 26. 6. 2020 (fyzické převzetí bude upřesněno)
 2. Známky budou uzavírány dle prezenční docházky od začátku 2. pololetí školního roku do uzavření školy (11. 3. 2020)
 3. Učebnice se budou měnit v září.
 4. Žáci 9. třídy odevzdají učebnice v červnu (bude upřesněno)
 5. Třídní učitelé vyzvou žáky k úklidu a vyklizení skříněk do 26. 6. 2020 (bude upřesněno).
 6. Organizaci konce školního roku upřesníme podle dalšího vývoje a v souladu s nařízením vlády a MŠMT, stejně tak předání vysvědčení odcházejícím žákům.

III. část Přijímací zkoušky
 1. Přijímací zkoušky – červen 2020 (bohužel nemáme bližší informace)
 2. Žáci ve škole dodržují pokyny vlády (roušky po celou dobu pobytu ve škole).
 3. Zákonní zástupci nahlásí nejpozději do 30. 4. 2020 pí Scharnaglové závazný zájem o konzultace pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020. Následně budou zájemci rozděleni do skupin, počet skupin bude stanoven podle zájmu.
 4. 7. třídy se připravují samostudiem.

Sledujeme vládní rozhodnutí. Na změny budeme reagovat.

V Praze den 22. 4. 2020
Děkuji za pochopení

Mgr. Martina Lipárová
ředitelka školy
Při nástupu do školy v květnu 2020 je nutno předat čestné prohlášení.

Upozorňujeme, že prostor před budovou školy byl označen jako místní komunikace III. třídy.

Chodník z ulice Rabasova není určen k parkování aut, nemá podloží. Slouží pouze pro pěší.

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz samostatného vstupu do budovy. Rodiče přicházejí do školy pouze přes vrátnici a s vědomím příslušného učitele.

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 43  > >>


Stránka 1 z 23  > >>

Jídelna

Stránka 1 z 4  > >>

Od 25. 5. je otevřena školní jídelna pouze pro žáky, kteří nastoupili k prezenční výuce a řádně se přihlásili k odběru.
Vaří se pouze jedno jídlo, přihlášení je závazné, nelze obědy odhlásit. Do přinesených nádob se obědy nevydávají.
Května 2020
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa