Prevence rizikového chování

Prevenci rizikového chování uskutečňujeme na základě Preventivního programu školy, který je v souladu se ŠVP.

Standardní činnosti školního metodika prevence stanovuje Vyhláška č_72.

Metodik prevence Mgr. Oldřiška Verbíková  - konzultační hodiny v úterý 13.15 - 14.00 hod. (prosím nahlásit se předem na e-mail verbikova@zspolackova.cz).
 
Příloha - Stadia sikanovani.pdf
Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.pdf
Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS.docx

Dne 20. 12. 2017 projednala porada vedení MŠMT aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28:
přílohu č. 7 – Kyberšikana
přílohu č. 10 – Vandalismus
přílohu č. 11 – Záškoláctví.
Aktualizované přílohy jsou zveřejněny v odkazech.
 
Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – Návykové látky, Alkohol a Tabák. K aktualizaci příloh bylo přistoupeno z důvodu vymezení aktuální terminologie a doplnění chybějících oblastí, které v původní verzi nebyly zpracovány (např. doplnění o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.). 

ROZPIS PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020

Datum Třída Vyučovací hodina Název programu Realizátor Poznámky
23. 9. 2019
pondělí
9. A 10,30 - 12,30 Preventivní vlak   zdarma
5. A 1. + 2. Spolupracující třída
začlenění nových žáků
Život bez závislostí Grant MHMP
5. C 3. + 4. Diagnostika vztahových problémů
14. 10. 2019
pondělí
2. B 1. + 2. Nejsme jen spolužáci,
ale i kamarádi, pravidla třídy
Život bez závislostí Grant MHMP
9. A 3. + 4. Kdo jsem, kam jdu, co chci
15. 10. 2019
úterý
2. A 2. + 3. Nejsme jen spolužáci,
ale i kamarádi, pravidla třídy
9. A 4. + 5. Kdo jsem, kam jdu, co chci II
17. 10. 2019
čtvrtek
6. třídy
chlapci
2. + 3. Stávám se mužem Mgr. Ing. Marie Nováková Příspěvek od MČ P4
6. třídy
děvčata
4. + 5. Stávám se ženou
21. 10. 2019
pondělí
8. třídy
děvčata
2. + 3. + 4. Mýty o lásce
8. třídy
chlapci
5. + 6.
23. 10. 2019
středa
3. A 1. Dopravní výchova nprap. Jaroslav Bican
Policie ČR
zdarma
3. B 2.
4. A 3. Problematika mezilidských vztahů
- šikanování, osobní bezpečnost
4. B 4.
7. A 1. + 2. Otevřete oči - drogy Progressive financováno MČ Praha 4
7. B 3. + 4.
6. 11. 2019
středa
1. A 1. Seznámení s Policií
Poldovy omalovánky
nprap. Jaroslav Bican
Policie ČR
zdarma
1. B 2.
2. A 3. Seznámení s Policií
tísňové linky
zásady osobní bezpečnosti
2. B 4.
11. 11. 2019
pondělí
1. A 1. + 2. Nejsme jen spolužáci,
ale i kamarádi
Život bez závislostí Grant MHMP
1. B 3. + 4.
12. 11. 2019
úterý
8. A 2. + 3. Stejní nebo jiní? Rasismus, xenofobie
8. B 4. + 5.
18. 11. 2019
pondělí
6. A 1. + 2. Jsem, jaký jsem
(Stop šikaně) - po domluvě
6. B 3. + 4.
19. 11. 2019
úterý
3. A 2. + 3. Umím říci ne!
3. B 4. + 5.
29. 11. 2019
pátek
7. třídy
děvčata
3. + 4. Od zamilovanosti k lásce Mgr. Ing. Marie Nováková Příspěvek od MČ P4
7. třídy
chlapci
5. + 6.
5. 12. 2019
čtvrtek
9. A 3. + 4. Mezi mužem a ženou
11. 12. 2019
středa
1. A 3. Malý Péťa sám doma Městská policie
Ing. Zdeněk Bartoš
Útvar prevence Městské policie MHMP
zdarma
1. B
2. A Bezpečné chování - sám venku
12. 12. 2019
čtvrtek
2. B 3.
3. A Bezpečné chování - nebezpečné situace
3. B
13. 12. 2019
pátek
4. A 3. Bezpečné chování - procvičení znalostí
4. B
4. C
5. A Bezpečné chování v elektronickém světě I
5. C
16. 12. 2019
pondělí
6. A 3. Bezpečné chování v elektronickém světě II
6. B
7. A Kyberšikana
7. B
17. 12. 2019
úterý
8. A 3. + 4. Autorská práva a internet
8. B Domácí násilí
18. 12. 2019
středa
9. A
chlapci
3. + 4. Bezpečné dospívání
9. A
dívky
Bezpečné dospívání - jak se nestát obětí znásilnění

Chodník z ulice Rabasova není určen k parkování aut, nemá podloží. Slouží pouze pro pěší.

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz samostatného vstupu do budovy. Rodiče přicházejí do školy pouze přes vrátnici a s vědomím příslušného učitele.

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 37  > >>


proběhne 25. 10. 2019


Stránka 1 z 13  > >>

se konají29. a 30. 10. 2019.Ve dnech31. 10 a 1. 11. 2019následuje ředitelské volno.
V období podzimních prázdnin a ředitelského volnaneprobíhají pronájmy (kromě příměstského tábora).
Jídelna

Stránka 1 z 2  > >>

Obědy na listopad 2019 je třeba zaplatit do 25. 10. 2019.
UPOZORNĚNÍ
AŽ DO ODVOLÁNÍ SE VAŘÍ POZE JEDNO JÍDLO
Října 2019
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Anketa