Řád školní jídelny

 

Provozní řád školní jídelny

Každý strávník je zapsán do seznamu jídelny po vyplnění Přihlášky ke stravování. Pokud není nahlášena odhláška obědů na určitý termín, je strávník automaticky zapsán ke stravování.

Ceny obědů 

 Žáci  7 - 10 let  27,- Kč    594,- Kč
 Žáci 11 - 14 let  29,- Kč    638,- Kč
 Žáci 15 a více let  30,- Kč    660,- Kč
 Cizí strávníci  62,- Kč  1364,- Kč

Do věkových kategorií jsou strávníci  zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku - vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. platná od 8.3. 2005.

 Placení stravného

1. trvalým příkazem

  • č. účtu 3730041/0100
  • variabilní symbol je číslo, které přidělí strávníkovi vedoucí ŠJ
  • splatnost - 24. na následující měsíc / vždy od 24.8. do 24.5.
  • částka - viz tabulka Ceny obědů

 

2. jednorázovým příkazem

Ten, kdo platí stravné na České poště, musí dát dítěti kontrolní ústřižek o zaplacení stravného ( vrátíme zpět strávníkovi ).

Ostatní informace jsou stejné.

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14 hodin telefonicky nebo osobně. Při onemocnění žáka je možné oběd odhlásit osobně nebo telefonicky ještě týž den do 7 hod. V případě nemoci je možné si oběd vyzvednout první den do přinesených nádob (ne skleněných). Ostatní dny nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit.

Za neodebraný nebo neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.

Stravné je pro žáky dotováno ze státního rozpočtu. Žák má právo na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Strávníci používají identifikační karty, kterými se prokazují u výdejního okénka. Poplatek za kartu činí 50 Kč a platí po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození je nutné koupit novou kartu. Karty jsou jednorázové, částka  je nevratná.

Vyúčtování stravného. Přeplatky za stravné se vracejí 2 krát v roce (prosinec, červen) převodem z účtu. Rodičům nebo zaměstnancům školy, kteří nemají bankovní účet, lze přeplatky vrátit hotově v kanceláři ŠJ.

Doba výdeje obědů: 11.45 – 14.00 hodin.

Provozní doba ŠJ: 7.00 - 15.00 hod. Vstup do kanceláře ŠJ je pouze hlavním vchodem do školní jídelny, kde je zvonek na vedoucí ŠJ.

Telefon ŠJ: 241 440 290 nebo 774 742 471

Vedoucí ŠJ: Vladimíra Chourová

Vedoucí kuchařka: Jitka Veberová

Chodník z ulice Rabasova není určen k parkování aut, nemá podloží. Slouží pouze pro pěší.

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz samostatného vstupu do budovy. Rodiče přicházejí do školy pouze přes vrátnici a s vědomím příslušného učitele.

Do přípravných tříd lze umisťovat pouze děti s odkladem povinné školní docházky.
(od 1.9.2017 došlo ke změně - přípravné třídy upravuje § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.).

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 17  > >>

Ředitelka školy uděluje na dny 

30. 4. a 7. 5.

Ř E D I T E L S K É
V O L N O

Jídelna

Stránka 1 z 2  > >>

Obědy na květen 2018 je třeba zaplatit do
30. 4. 2018.
Dubna 2018
PoÚtStČtSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Anketa