Třída 2. D

 Školní rok 2016/2017
 

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Slunečková

  5.6. 2017

Další akce v měsíci červnu

 • 15.6. sběr papíru
 • 22.6. fotografování tříd - před odchodem do divadla

 28.5. 2017

Rodiče, ve čtvrtek 1.6. přiveďte děti ke škole nejpozději v 7:25 hod. Odcházíme v 7:30 hod. na hlavní nádraží. Nemůžeme na nikoho čekat, protože vlak na nás také nepočká.

 16.5. 2017

Plánované akce v měsíci červnu:

  1.6. Výlet do Hrusic - výlet vlakem a pěšky cena okolo 150,- Kč

  6.6. Toulcův dvůr - 80,- Kč

14.6. ZOO Praha - vstupné 150,- Kč

20.6. Adolf Born - výstava a dílny 30,- Kč

22.6. Divadlo Minor - vstup 90,- Kč

27.6. Happyáda ve škole

28.6. Lanové centrum Braník - vstup zdarma

29.6. Kino Galaxie 100,- Kč


  4.5. 2017

Rodiče,  překontrolujte dětem penály, kufříky. Doplňte tuhé lepidlo. Ve výuce je potřeba trénovat násobilku 2,3,4 a dělení! Probíráme párové souhlásky. Je potřeba s dětmi opakovat probrané učivo. Doporučuji vypracovávat doplňkové pracovní listy! 

23.4. 2017

Ve čtvrtek 4. května proběhne na hřišti školy čarodějnické odpoledne. Děti mají možnost přinést si kostýmy, soutěžit a také si opět opéci uzeninku. Přispějte tedy jedním polínkem na opékání. Buřtíka si zakoupíte na hřišti. Začínáme ve 14:30 hod. Konec bude okolo 16:30 hod.

  7.4. 2017

Vážení rodiče, po Velikonočních svátcích budeme konzultovat organizaci dalšího školního roku 2017/2018. Podrobné inormace Vám zašlu elektronicky.

  7.4. 2017

Informace k organizaci vyučování ve středu 12.4. 

Ve středu se budeme učit 2 vyučovací hodiny. Nasvačíme se a okolo 10 hod. vyrazíme do Bráníka na interaktivní výstavu Trnkova zahrada. Vstupné je 80,- Kč. Můžete posílat peníze již od pondělí 10. dubna. Návrat do školy bude okolo 12:45 hod. Děti si vezmou s sebou batůžek, svačinu, pití, penál, ŽK, malé kapesné a 2 přestupní jízdenky nebo opencard.

23.3. 2017

Ve středu 23.3. jsou pro všechny rodiče třídní schůzky a po ukončení budou následovat konzultace. TS začínají v 17:00 hod.

  6.3. 2017

Připomínám jarní prázdniny jsou od pondělí 13.3. 2017. Děti dostanou PS a listy na procvičování. 

Dne 29.3. 2017 se konají třídní schůzky pro rodiče všech žáků. Konzultace budou probíhat po ukončení TS.

21.2. 2017

V úterý 28.2. budeme mít ve škole pořad Pomocné tlapky. Budeme si povídat o asistenčních psechCena za program je 40 Kč.

 

3.2. 2017

V pátek 3.2. máme pololetní prázdniny. Děti dostaly úkoly na procvičování na pracovních listech.

19.1. 2017

Rodiče, překontrolujte s dětmi vybavení penálu - tužky č. 1,2,3, pravítko krátké, pastelky, 2 pera, gumu, ořezávátko s krytem. 

Na 2. pololetí potřebují děti doplnit do kufříků:
 
- lepidlo Herkules ( vhodné je to střední s úzkým hrdlem a krytem)
- lepidlo v tyčince 
- složku barevných papírů
- čtvrtky A 4 - 20 ks
- čtvrtky A 3 - 20 ks

 

20.12. 2016
 

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim blízkým klidné a ničím nerušené vánoční svátky, pohodu, klid a pevné zdraví v roce 2017.

Děti dostanou na vánoční prázdniny doporučené provičování z matematiky a z českého jazyka. Dále si mohou číst mimočítankovou četbu - vlastní knihu.

19.12. 2016

Prosím o uhrazení 250,-Kč za Vánoční kalendáře. Kdo nechce, prosím pošlete neporušené, nerozbalené kalendáře zpět do školy.

Informace k organizaci výuky v týdnu od 19. - 22.12. 

19.12. výuka podle pravidelného rozvrhu
 
20.12. Výstava betlémů v Parlamentu ČR - první vyučovací hodina je ve škole. Děti si vezmou batůžek, penál, přezuvky, svačinu, pití,legitimaci MHD   nebo 2 přestupní jízdenky a malé kapesné.
 
21.12. Ostrov čtení TAPATAN - část první vyučovací hodiny budeme ve třídě, nasvačíme se a pojedeme na Žižkov. S sebou opět to co v úterý. Postačí   pouze 2 nepřestupní jízdenky.
 
22.12. Divadelní představení ve škole. Děti si přinesou 50,- Kč na vstupné. Dále opět penál, přezuvky, svačinu, pití a malé občerstvení např. cukroví,       ovoce, pití. Po skončení divadla budeme vyrábět vánoční přání, zazpíváme si koledy a užijeme předvánoční pohodu.
 
Školní družina a zájmové kroužky probíhají podle pravidelného rozvrhu beze změn.
 

  6.12. 2016

Adventní jarmark - děti si vyzvednu ze ŠD v 15.40 hod. Půjdeme do třídy 2. A, kde si připravíme naše výrobky k prodeji a stanoviště na vyrábění vánoční hvězdy. Těšíme se na Vaši návštěvu.

  1.12. 2016
 
 Informace k výuce a akcím v měsíci prosinci
 
 •   5.12. Mikuláš u nás - nadílka ve škole
 •   7.12. Adventní jarmark 16:00 - 18:00 hod. - dílny, jarmark, dražba perníkové chaloupky, občerstvení
 •   9.12. fotografování dětí na Vánoční kalendář cena je 250,- Kč, pro zájemce
 • 20.12. výstava Betlémů 
 • 21.12. návštěva knihkupectví - ostrov čtení TAPATAN
 • 22.12. besídka nebo divadelní představení - bude upřesněno

 

21.11. 2016

Rodiče, v ŽK máte na poslední straně hodnocení žáka za 1. čtvrtletí. Dále máte info o konzultacích. 

11.11. 2016

Rodiče na konzultace si budu zvát pouze některé z Vás. Prosím sledujte ŽK. Dále vybíráme 100,- Kč do třídního fondu ( Mikulášská nadílka, sešity aj. pomůcky). 

  8.11. 2016

Rodiče připomínám, že ve čtvrtek 17.11. je státní svátek a v pátek 18.11. je ředitelské volno.

  6.11. 2016

V úterý 8.11. proběhne ve škole pro naše děti beseda o první pomoci s praktickým procvičováním.

31.10. 2016

Děkuji všem rodičům, kteří se s dětmi připravovali na pondělní halloweenské dopoledne. Děti byly kouzelné, kostýmy u některých velmi originální. Celkem se nám sešly čtyři krásně vyzdobené a vykrájené dýně

25.10. 2016 
 
Úkoly na podzimní prázdniny
 
 • Č.J.příprava na diktát -  učebnice str. 24/1 opsat diktát a vyznačit barevně velké písmeno a znaménko za větou.
 • M - Minutovky, mají děti označené stránky. Jde o procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. V následujícím měsíci začínáme počítat po desítkách do stovky. Je potřeba zautomatizovat  počítání do dvaceti bez názoru tedy zpaměti.
 • Čítanka - článek Vláďův drak, děti musí nejen dobře přečíst, i vyprávět článek. 
   

 

Přeji dětem pěkné podzimní prázdniny.

24.10. 2016

V pondělí 31. října se sejdeme ve škole v halloweenském oblečení - čarodějnice nebo v černo-oranžovém oblečení. Probíhá soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni. Kdo může přineste vydlabanou a vyřezanou dýni.

 
24.10. 2016

V úterý 25.10. budeme mít třídnickou hodinu. Začneme ve 12:50 hod. Po skončení děti předám do ŠD.

21.10. 2016

Prosím na pondělí 24.10. přinést obrázek savce a ptáka. Může být fotografie, obrázek z časopisu nebo novin a tak podobně.

Připomínám podepisujte domácí úkoly i v pracovních sešitech. Prosím o zaplacení 300,- Kč do KRPŠ - do pondělí 24.10. ( kdo zaplatil, už neplatí).

17.10. 2016
 
V pondělí 24.10. se uskuteční sběr papíru. Kontejner bude před školu přistaven v 7:00 hod.

3.10. 2016

Vážení rodiče, vybíráme příspěvek do Klubu rodičů 300 Kč. Prosím o zaplacení nejpozději do 21.10. 2016. Musím předat peníze do KRPŠ.

25. 9. 2016

Připomínám v pondělí odpoledne 26.9. se uskutečřní sportovní soutěže. Kdo má přinese si draka. Bude možnost zakoupit si buřtíka a opéci si ho.
Polínko na oheň s sebou.

16.9. 2016

Prosím o doplacení peněz do třídního fondu na PS a sešity. Nejpozději do středy 21.9. 2016.
Dále se rozhodujte rychle o zařazení dětí do kroužků. Nasplňují se!

12.9. 2016

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 21.9. od 17:00 hod. Od 16:30 hod. se sejdou zástupci tříd ve sborovně školy.

7.9. 2016

Rodiče v letošním školním roce vybírám peníze do třídního fondu na pracovní sešity a sešity do výuky. Cena je 720 Kč na celý školní rok včetně PS z anglického jazyka. Pouze ve druhém pololetí, pokud bude potřeba dokoupím nebo vy si sami koupíte sešity - A5. Zítra zapíšeme do úkolníčku.

Na divadla, kino a další akce budu vybírat platby vždy několik dnů předem.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 21.9. Přesný čas upřesním a informace budou zapsané v Žákovské knížce na poslední straně. Prosím o důslednou kontrolu a podpisy!

6.9. 2016

Od středy 7.9. mají děti zapsaný prozatimní rozvrh. Platí do pátku 9.9. Později budou mít žáci platný rozvrh v Žákovské knížce.

5.9. 2016

Rodiče, v žákovské knížce na str. 24 máte informaci k ředitelskému volnu. Prosím o podpis.  Na str. 31 podepište souhlas se zpracováním osobních údajů a na poslední str. 32 je seznámení se školním řádem, povinnostmi rodičů apod. také prosím pročtěte a podepište.

Děti si zapisují v týdnu od 5. - 9.9. každý den rozvrh hodin. 

Pokud u Vás došlo ke změnám např. tel. čísla, změna bydliště apod. prosím o urychlené nahlášení.

                       Milí žáci vítejte ve druhé třídě. 

Informace k 1.září
 
Sejdeme se ve třídě v 8:00 hod. Děti dostanou informace ke školním pomůckám a pracovním sešitům. Kdo půjde na oběd a do ŠD, nahlásí informace třídní učitelce.
  
Od 2.9. bude probíhat vyučování podle prozatimního rozvrnu. V pátek 2.9. končí vyučování v 11:45 hod.
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

aktuality

Stránka 1 z 405  > >>

02.07.2017 20:07

Webové stránky školy jsou v současné době upravovány. Děkujeme za pochopení.

Jídelna

Stránka 1 z 4  > >>

22.05.2017 14:05

Poslední den na odhlašování stravného v tomto školním roce je čtvrtek 22.6. 2017.

Od 19.6. do 30.6. 2017 se bude vařit pouze jídlo č. 1.

Července 2017
PoÚtStČtSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Anketa