Třída 3. D

Školní rok 2017/2018
 

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Slunečková

11.6. 2018

Informace k organizaci závěru školního roku

18.6. - preventivní program

19.6. - návštěva Leondária - vstupné 60,- Kč

20.6. - kontrola učebnic, žáci je slepí a vygumují o víkendu

           rozdávání PS a sešitů - děti si přinesou igelitové tašky

Od 21.6. končí vyučování po 4 vyučovací hodině - v 11:40 hod.

21.6. - rozdávání výkresů - děti si opět přinesou velkou igelitovou tašku

25.6. - náhradní termín plaveckého výcviku, závěr plavání

26.6. - překvapení pro všechny žáky školy

27.6. - Happyáda na školním hřišti - sportovní soutěže ve družstvech

28.6. - filmové představení Bella a Sebastián. Cena bude upřesněna.

29.6. - 8:00 - 8:45 h rozdávání vysvědčení, závěr školního roku

11.6. 2018

V týdnu od 11. - 14.6. budeme psát závěrečné srovnávací písemné práce.

20.5. 2018

Připomínám v pondělí 21.5. odjíždíme na školu v přírodě. Sraz je před školou v 7:40 hod.

Vybíráme obálky:

1. Prohlášení o bezinfekčnosti - viz příloha, pokud někdo ztratil

2. 1 korespondenční lístek

3. 3 pohledy s adresou a pozdravem pro dítě

4. Léky s přesným popisem dávkování a jménem dítěte!

5. 100 Kč na výlety, zmrzliny apod. - bude vyúčtováno po příjezdu

 

14.5. 2018

Připomínám ve středu 16.5. máme setkání v ředitelně. Sejdeme se v 18:00 hod.

26.4. 2018

Doporučené procvičování:

 • PS vyjmenovaná slova a matematika - děti si doplní nevyplněná cvičení.
 • Děti si připraví knihu, kterou čtou ve volném čase a ve středu 2.5. ji přinesou do školy.
 • Dohlédněte na přípravu na prvouku - Rostliny( vlastnosti, dělění atd viz zápisky v sešitě).


Ve čtvrtek 3.5. jdeme na vlastivědnou vycházku s průvodcem. Cena je 50,- Kč. Prosím uhradit ve středu 2.5.

Na pondělí 30.4. a 7.5. připadá ředitelské volno.

17.4. 2018

V pondělí 23.4. se fotografujeme. Cena za společnou fotografii je 35,- Kč. Za skupinku 25,- Kč. Prosím o uhrazení do čtvrtka 26.4.

16.4. 2018

Připomínám úhradu doplatku školy v přírodě do 20.4. Doplatek činí 1690 Kč.

Ve středu 25.4. se uskuteční na hřišti školy Čarodějnické odpoledne. Kostýmy jsou vítány. Buřtíka k opečení si můžete zakoupit ve škole. Prosíme o polínka na oheň.

14.3. 2018

Zítra 15. března máme Projektový den. Téma se týká zdravé výživy. Děti si mají přinést:

 • zdravou svačinu, pití
 • zajímavé koření, surovinu, potravinu, kterou doma používáte - může jich být více. 
 • zástěru
 • encyklopedii
 • časopis, letáky s potravinami
 • obrázky potravin
 • recept na zdravou svačinku, koláč apod.
 • další zajímavosti z oblasti zdravé výživy

11.3. 2018

Prosím o důkladnou a častou kontrolu vlasů. Opětovně se vyskytují vši.

 5.3. 2018

Rodiče, prosím pošlete doklad o zaplacení zálohy na  školu v přírodě.     

 5.3. 2018

Zítra jdeme na projekci pro školy JEDEN SVĚT. Děti přijdou ráno do třídy. Vezmou si s sebou  batůžek, svačinu, pití, přezutí, legitimaci MHD, domácí úkoly, ŽK, notýsek, penál, učebnici Č.J. 

26.2. 2018

Akce na měsíc březen

6.3. 2018 Jeden svět - projekce pro školy - film cena je 60 Kč. Prosím o uhrazení do pátku 2.3. 

Zdobení velikonočního výrobku - dřevěný výřez cena 15 Kč. Také prosím o platbu do pátku 2.3.

Divadelní představení divadlo V Dlouhé - 19.3. - platba je již uhrazena.

V nejbližší době budeme vybírat zálohu na školu v přírodě. Cenu a termín upřesním.

13.2. 2018

Vážení rodiče, poslala jsem Vám tiskopis na Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti. Prosím v co nekratším termínu navštivte dětského lékaře. Potvrzení je nutné na plavecký výcvik a další akce, které naleznete na tiskopise. Pošlete je vyplněné po dětech zpět do školy. 

12.2. 2018

Ve čtvrtek 15.2. jdeme do Podolské vodárny. Děti si vezmou batůžek s penálem. Výuka podle rozvrhu pokračuje od 3 vyučovací hodiny.

Vzhledem k výuce plavání je změněn rozvrh hodin. Děti ho mají zapsaný v ŽK. Tělesná výchova je nahrazena v pátek 2 hodinami plavání.

V pátek bude vždy A.J. a M.

První lekce plavání bude 16.2. S sebou si děti vezmou

 • batůžek
 • igelitovou tašku na mokrý ručník, plavky a čepici
 • sprchový gel nebo mýdlo
 • čepici na plavání
 • ručník
 • plavky
 • podle potřeby hřeben
 • 10 Kč na zapůjčení fénu

Budeme jezdit MHD. Děti potřebují legitimaci. Je výhodnější než jednotlivé jízdenky.

Za pololetní a jarní prázdniny bude v pondělí 19.2. a 26.2. náhrada. Vždy od 9:00 hod. Děti se budou učit od 4 vyučovací hodiny - A.J. a Č.J. čtení. 

28.1. 2019

Organizace výuky v týdnu od 27. - 2.2. 2018

Vybíráme peníze za PS na druhé pololetí. Cenu si zapíšeme do ŹK a peníze na divadelní představení 70 Kč (viz níže).

29.1.- 1.2. výuka podle pravidelného rozvrhu 

31.1. rozdávání vysvědčení 5. vyučovací hodinu

2. 2.  - pololetní prázdniny

5. - 9. 2. jarní prázdniny

Akce ve 2. pololetí

Od 16. 2. začíná výuka plavání. S sebou budou děti nosti batůžek s plavkami, mýdlem, ručníkem a čepicí na plavání. 

15.2. - 8:45 hod. exkurze do Vodárny v Podolí

19.3. - divadlo V DLOUHÉ - představení Aucassin a Nicoletta cena 70 Kč vybíráme do konce ledna.

29. - 30.3. velikonoční prázdniny

9.1. 2018

Zdravím všechny po vánočních prázdninách.

V tomto týdnu budeme psát opakovací práce z hlavních předmětů Č. j., M., Prv. 

22.12. 2017

Vážení rodiče, přeji Vám i dětem příjemné prožití Vánoc, klid, pohodu a hlavně pevné zdraví v roce 2018.                                                                                                  

20.12. 2017

V pátek 23. prosince budeme mít ráno besídku. Přineste si trochu cukroví, svačinu, legitimaci, 20 Kč a kapesné. Vezměte si sportovní oblečení. Do školy si nezapomeňte přinést přezuvky. Po první vyučovací hodině půjdeme na prohlídku betlémů.

20.12. 2017

Ve čtvrtek 21.12. jedeme do Divadla kouzel na představení KOUZELNÉ VÁNOCE. Sraz je před školou v 7:50 hod. Vezmeme si s sebou batůžek, svačinu, legitimaci a kapesné. Přezuvky si dáme ráno do šatny. Na opozdilce nemůžeme čekat. Učit se nebudeme.

17.12. 2017

V úterý 18. prosince jdeme do divadla Reduta na představení PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU. Představení stojí 60,- Kč. 

10.12. 2017

Ve středu 13.12. proběhne ve škole sběr papíru. Kontejner bude před školu přistaven v 7 hod.

26.11. 2017

Ve středu 27. listopadu se uskuteční ve škole Adventní jarmark. Začínáme v 16 hod.

26.11. 2017

V pondělí 27.11. půjdeme do Ekocentra Prales na tvořivé dílničky. Sejdeme se před školou v 7:55 hod. Vezmeme si sportovní oblečení, batůžek, svačinu a legitimaci MHD. 

10.11. 2017

V úterý 14.11. se děti budou fotografovat na Vánoční kalendář. Pokud budete mít zájem, cena je 250,-Kč.

23.10 2017

Vážení rodiče, chod naší třídy je obnoven. Děti mají v ŽK platný rozvrh hodin.

Ve středu 22.11. se konají třídní schůzky. Začátek je v 18:00 hod. Následují konzultace pro zvané rodiče.

Vybíráme peníze za pracovní sešity a 300 Kč do Klubu rodičů. Peníze pošlete do konce října. Cena za PS bude uvedena v ŽK.

Školní pomůcky a sešity děti přinesou do školy nejpozději do středy 25.10. Už je měly ve škol mít!

Organizace akcí do konce kalendářního roku:

 • 26. a 27.10. - podzimní prázdniny
 • 31. 10. -  Halloween ve škole, masky a převleky
 • 17. 11. -  Státní svátek
 • 22. 11. -  třídní schůzky a konzultace
 • 27. 11. -  Lesy hl. m. Prahy - dílna
 • 29. 11. -  Vánoční jarmark
 •   5. 12. -  Mikuláš s čerty
 • 19. 12. -  divadlo Reduta - Putování do Betléma 60,- Kč
 • 21. 12. -  Divadlo kouzel P. Kožíška - Kouzelné Vánoce 90,- Kč
 • 22. 12. -  výstava BETLÉMŮ


1.9. 2017

Informace k zahájení nového školního roku   

Vítám Vás po prázdninách. Sejdeme se v pondělí 4. září v nové třídě. Sraz je u vchodu do školy v 7:40 hod., kde si vyzvednu děti.

Informace ke 3. třídě si řekneme během první vyučovací hodiny. Vyučování končí v 8:45 hod. Děti mohou jít domů nebo do ŠD.

                                    

V září 2018 proběhne volba zástupce rodičů v Radě školy. Vizitky kandidátů zde.

Od 11.6.2018 budou probíhat před školou výkopové práce z důvodu výměny potrubí. Žádáme všechny, aby dbali na zvýšenou bezpečnost po celou dobu trvání oprav. Předpokládané ukončení práce je konec srpna - začátek září 2018.

Chodník z ulice Rabasova není určen k parkování aut, nemá podloží. Slouží pouze pro pěší.

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz samostatného vstupu do budovy. Rodiče přicházejí do školy pouze přes vrátnici a s vědomím příslušného učitele.

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 22  > >>

KRÁSNÉ PRÁZDNINY
Jídelna

Stránka 1 z 3  > >>

Od 3. 9. 2018 se zvyšuje cena za jeden oběd:

I.   (7 - 10 let):   29,- Kč
II.  (11 - 14 let): 31,- Kč
III. (15 a více):  33,- Kč

Upravte si trvalé příkazy na tyto částky:
I.    638,- Kč
II.   682,- Kč
III.  726,- Kč

!! Stravné na září 2018 musí být zaplaceno do 31. 8. 2018 !!

Července 2018
PoÚtStČtSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Anketa